POP #13 Gaano kahalaga ang matugunan ang Target na Bilang ng Salita ng POP?

Itanong mo ang tanong mo :