Paano ko matututunan na gumamit ng SimDif?

Itanong mo ang tanong mo :