POP #6 Ano ang Mga Sumusuportang Tuntunin sa POP?

Itanong mo ang tanong mo :