Bakit kailangan kong i-update nang regular ang aking site?

Itanong mo ang tanong mo :