Paano magbayad para sa maraming SimDif Smart o Pro sites?

Itanong mo ang tanong mo :