Bakit pumili ang SimDif ng Menu na may Mga Tab sa Kaliwa?

Itanong mo ang tanong mo :