Bakit may petsa ng pag-expire ang isang Libreng SimDif site at paano ko ito papahabain?

Itanong mo ang tanong mo :