Paano ko tatanggalin ang aking SimDif account?

Itanong mo ang tanong mo :