Paano ko idadagdag ang Facebook Pixel sa aking SimDif site?

Itanong mo ang tanong mo :