POP #5 Bakit walang nakitang Variation ang POP para sa aking keyword?

Itanong mo ang tanong mo :