POP #10 Dapat ko bang gawin ang lahat ng Rekomendasyon ng POP nang sabay-sabay?

Itanong mo ang tanong mo :