Paano ko ide-delete ang aking SimDif website?

Itanong mo ang tanong mo :