Ano ang Blocks sa SimDif?

Itanong mo ang tanong mo :