Paano ako magdaragdag ng mga button ng Communication Apps sa aking SimDif site?

Itanong mo ang tanong mo :