Paano i-delete ang isang page o i-block sa aking SimDif website?

Itanong mo ang tanong mo :