Paano ko ie-edit ang Menu Button?

Itanong mo ang tanong mo :