Paano ko lilipat ang isang block o page tab pataas o pababa sa SimDif?

Itanong mo ang tanong mo :