POP #3 Paano ako pipili ng pariralang Pangunahing Keyword?

Itanong mo ang tanong mo :