Paano ko ililipat at ayusin ang aking mga tab ng menu?

Itanong mo ang tanong mo :