Paano ko mababago ang header image ng aking SimDif website?

Itanong mo ang tanong mo :