POP #15 Bakit bumaba ang aking pahina sa mga resulta ng paghahanap sa Google?

Itanong mo ang tanong mo :