Bakit kailangan kong i-verify ang aking email address?

Itanong mo ang tanong mo :