Anong size ng image ang dapat kong gawin para sa aking header?

Itanong mo ang tanong mo :