Paano aayusin ang problema sa 'Apply' kapag ki-nopy and paste sa SimDif

Itanong mo ang tanong mo :