Paano ko aalisin ang ".simdif.com" mula sa aking website address?

Itanong mo ang tanong mo :