Paano gumawa ng bagong website gamit ang parehong account sa SimDif?

Itanong mo ang tanong mo :