Paano ako makakalikha ng mga links sa text to ng aking Simdif website?

Itanong mo ang tanong mo :