Paano ko mababago ang mga colors ng aking SimDif website?

Itanong mo ang tanong mo :