Paano ko hahayaan ang mga visitors na mag-download ng file mula sa aking website?

Itanong mo ang tanong mo :