Paano ako mag-logout sa SimDif?

Itanong mo ang tanong mo :