POP #4 Ano ang Pagkakaiba-iba ng Keyword sa POP?

Itanong mo ang tanong mo :