POP #7 Ano ang Magandang Marka sa POP?

Itanong mo ang tanong mo :