Paano ako makakalikha ng PayPal button sa aking SimDif website?

Itanong mo ang tanong mo :