Paano bigyan ng name o rename ang menu tab?

Itanong mo ang tanong mo :