Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng Pagbili ng Domain at Pagbili ng SimDif Pro?

Itanong mo ang tanong mo :