Paano ako magbebenta ng mga Digital na Download gamit ang SimDif?

Itanong mo ang tanong mo :