Paano ako makakalikha ng View Cart button sa PayPal?

Itanong mo ang tanong mo :