SEO #5 Paano ako pipili ng magandang domain name?

Itanong mo ang tanong mo :