Paano ko makikita kung ano ang magiging hitsura ng aking SimDif website sa computer?

Itanong mo ang tanong mo :