Gumagamit ang SimDif ng mga font ng Google. Sumusunod ba ang aking website sa GDPR?

Itanong mo ang tanong mo :