Paano i-upgrade ang aking SimDif site from Smart to Pro?

Itanong mo ang tanong mo :