Paano ko magagamit ang mga mega button ng SimDif na may mga preview?

Itanong mo ang tanong mo :