Paano ko mababago ang wika sa SimDif?

Itanong mo ang tanong mo :