Paano ko aalisin ang "Ginawa ng SimDif"?

Itanong mo ang tanong mo :