Paano gamitin ang SimDif invitation blocks?

Itanong mo ang tanong mo :