Bakit ang SimDif ay mabagal sa aking telepono?

Itanong mo ang tanong mo :