POP #6 Apakah Syarat Sokongan dalam POP?

Tanyakan soalan anda: