Com es pot solucionar un problema amb "Aplica" quan copiem i enganxem amb SimDif

Fes la teva pregunta: