วิธีแก้ไขปัญหา "ตกลง" เมื่อคัดลอกวางใน SimDif

ถามคำถามของคุณ: