Mengapa terdapat had bilangan blok pada halaman?

Tanyakan soalan anda: